Červen 2015

Vzkaz do nebe, pro tebe ♥

25. června 2015 v 0:05 | Zuzy |  Michaelova výročí: úmrtí, narozeniny
Tak, mojí milí, protože mě psaní začalo chybět, pojala jsem k tomuto dni povídkové téma, do kterého jsem se snažila dát to podstatné. Kdybych na něco zapomněla, jistě si to ve svém sami doplníte a pošlete tomu, komu je váš vzkaz určen.


Vzkaz do nebe, pro tebe!

Malý cihlový domek se stejně malou krásnou a udržovanou kvetoucí zahradou, oblázkové cestičky vybízí k procházkám nebo, jako skrýš pod nějakým košatým stromem, který vrhá žádaný stín v parném létě. Udržovaný trávník, malé pískoviště v jeho rohu a lavička zve ke hrám i odpočinku. Žije tady se svojí maminkou malá šestiletá holčička, která se může z toho všeho upřímně a dětsky radovat, pobíhat bosky po trávě a obdivovat, honit motýly, které přivábila pestrost a vůně okolo kvetoucích květin, kterým neodolá a sem tam si jednu utrhne a zaplete do svých dlouhých vlnitých vlásků, které se samy točí do prstýnků a padají volně na její ramena a hraje si na krásnou hodnou vílu, ve které věří a kterou se bezesporu ve svém dětském světě stává.

Maminka ji s láskou a vděčností v srdci pozoruje při hrách nebo, jak nechá po svém malé ručce lézt berušku a slyší se jí ptát: "Kampak poletíš, do nebíčka nebo do peklíčka? Raduje se spolu s ní, když beruška vzlétne vysoko do nebe, kam upírá i svůj zrak ještě s větší vděčností a střeží její bezstarostnost, čistotu a nevinnost, dětství, které je pro ně obě darem.

Ne vždycky tomu tak bylo. Malá Christel se narodila s vrozenou srdeční vadou. Sotva se narodila, museli jí její malé srdíčko operovat, ani neměla možnost ji po narození vzít do náruče, bála se o její život, dlouho před jejím narozením i tehdy, když přišla na svět, neplakala. Viděla jen rychlé kroky sester a lékařů, jak pobíhají sem a tam, zatímco ona prolévala slzy a to i dávno před jejím narozením, od chvíle, kdy ji opustil manžel, kdy se dozvěděla o nemoci své dosud nenarozené dcerky, stejně tak, když ji odnášeli na jiný operační sál. Vzhledem k poměrům by si sama nemohla nákladnou operaci dovolit, ale jistá nadace, kterou založil známý, velice známý člověk, umělec, kterému se jeho srdce se zastavilo, zradilo ho, v den, kdy ona prožívala jako čerstvá matka tolik radosti i bolesti a strachu zároveň.
Právě dnes má její jediné dítě narozeniny, zatímco on…? Šesté výročí úmrtí. Pomyslela na jeho tři děti, jak jim musí být v tento den smutno a nejen dnes, jak moc by ony chtěly spolu s ním sdílet svoje úspěchy, zklamání, starosti, radosti, zájmy z poznaného a objevovat a ptát se na radu a životní zkušenost svého otce, který jim byl i matkou zároveň.

Tak ráda by mu sama osobně poděkovala, tak ráda by mu řekla…Co vlastně? Jaká slova říct, když byla její dcerka vrácena do života, zdravá a krásná, radující se, která má celý život před sebou a ona ho smí s ní sdílet a být jí nablízku. Jeho děti o toto byly připraveny…nebo je o to někdo připravil? Ztěžka se nadechla, bojující s vlastními slzami a bolestí v srdci, v srdci matky, která by pro své dítě udělala cokoliv. Probral ji až zvonivý hlas její dcerky, která se k ní přišla přitulit a na ručce jí lezla beruška, která se chystala roztáhnout své krovky a odletět, ale jako by na malý okamžik zaváhala a dál lezla na prstík holčičky. "Kam si myslíš, maminko, že poletí?"
Matka ji s láskou pohladila po hlavě a posadila ji k sobě na klín. " Vím jistě, že poletí do nebíčka a víš co, dáme naší berušce úkol, bude tam pozdravovat toho, koho máme rády a komu za tolik vděčíme. Bude tam pozdravovat našeho Michaela a řekne mu, že na něj nikdy nezapomeneme, že je pro nás důležitou součástí, že budeme pomáhat ostatním, jak to dělal on, co nám budou síly stačit a že mu za vše, co tu zanechal, z celého srdce DĚKUJEME! Tak nám vlastně bude nablízku. " …

Holčička jen přikývla, pohladila pohledem malé slunéčko sedmitečné, které na jejím ukazováčku roztáhlo své malé krovky a letělo vzhůru, i když se vzdalovalo, mělnilo se v malou tečku, která na obloze zakrátko zanikla. Nelitovaly, že odletělo, věděly totiž, že jejich vzkaz do nebe nejen vyřídí, ale cítily, že ten, komu byl vzkaz určen, stejně ví o jejich lásce, citech, radostech i starostech, protože zná každé zákoutí jejich srdcí.

Andělé přece vědí všechno a neopouštějí nás !

FASCINUJÍCÍ MOUDROST A NEKONEČNÁ LÁSKA, KTERÉ SI SVĚT NEVÁŽIL

25. června 2015 v 0:00 | Marta |  ♠ Příspěvky od Marty/Muscles..
Velmi ráda bych Vám chtěla vyprávět pohádku se šťastným koncem tak, jak obvykle pohádky končí, kde vítězí dobro nad zlem.
Tento příběh je nesmírnou tragédií osudu člověka, neskutečného génia a umělce nové doby, jež se svým humanitárním charakterem a celou svojí vzácnou bytostí zapsal do dějin hudby a lidských myslí, hlavně těch, kterým není lhostejné jméno krále popu MJJ.

Opravdoví fanoušci, když slyší jeho hudbu a tento nenapodobitelný hlas, jsou ochotni se zastavit kdekoliv a přijímat tyto zvučné symfonie protkané bezpodmínečnou láskou do svých srdcí…
Někteří umí vnímat tuto krásu i všemi svými smysly a prochází jejich těly jemné a velmi příjemné vibrace, až mrazení tohoto nadpozemského pokladu… i takto lze zaznamenat veškerý koktejl jeho obrovských všestranných talentů, kterými byl obdařen od svého narození.

Lidé, kteří měli to štěstí a setkali se v životě osobně s MJJ, hovoří o jeho neskutečné silné auře, která ho doprovázela všude tam, kde vstoupil a které poctil svojí přítomností na zemi. Nemusel mluvit, nemusel zpívat, nebylo třeba, aby vyvíjel jakoukoliv činnost. Už jen jeho přítomnost vnesla světlo i do té největší tmy, kde by už nikdo nikdy nerozsvítil. Tam, kde panovalo neštěstí, smutek a beznaděj, on vše proměnil svojí náklonností v radost a úlevu. Michael to dokázal po celém světě…jeho věčné světlo rozzářilo dětské úsměvy, ale bylo vidět i štěstí ve tvářích dospělých lidí i starců. Snažil se nezapomenout na nikoho…myslel vždy na prospěch ostatních…pamatoval rovněž na faunu a flóru…jak nastal okamžik, kde je třeba pomoci, on byl prvním, kdo inicioval pomocnou ruku…
Jen na jednoho člověka vždy zapomínal…na sebe…!!! Vydával vždy ze sebe víc, než maximum… neznal hranice v rozdávání… tak šlechetné srdce tato nádherná bytost měla po celou dobu svého krátkého života.
Vše, co vybudoval svojí neuvěřitelnou trpělivostí, genialitou a tvůrčími schopnostmi spojenými s mnohdy děsivou bolestí a slzami… veškeré odkazy, vše, co vytvořil a čím vším obohatil náš hudební svět… jak změnil dějiny hudby, které zanechal světu…to všechno jsou dary, za které bychom měli neustále děkovat a být vděčni, že tohoto anděla bez křídel matička země kdy hostila.

Také nám zanechal tři nádherné potomky, jichž je biologickým otcem…Prince I., nejstaršího syna…Paris, svoji princeznu… a Prince II. zvaného Blanketa, který je nesmírně jemu podobný. I tyto děti, navzdory své pokoře, vrozené inteligenci a slušné výchově, kterou jim dal jejich otec a nyní předává jejich opatrovnice, paní Katherine Jackson a jejich babička…jsou nadále vystavovány rok po roce po nedobrovolném odchodu jejich otce z tohoto světa, závisti, zlu, zášti, šikaně a útoku médií. Jen málokdy se stalo, že jsem četla článek o jeho dětech v duchu slušnosti a úcty k těmto neviným potomkům krále popu.
Šedá eminence, která většinou není vidět a jež měla velký zájem na ukončení života této popové legendy po celou dobu, co MJJ začal být slavný a nesmírně bohatý s obrovským vlivem ve všech státech a podporou vládních činitelů, zesnovala plán definitivního ukončení života krále popu, aby měli volnou cestu k jeho majetkům a MJJ, aby neměl možnost varovat lidi na svých koncertech před nepříznivými plány šedé eminence pro svět. Raději dokonali své pekelné plány až do úplného závěru, kde MJJ zaplatil toto cenou nejvyšší a to svým životem. Nikdo v tom okamžiku nebral ohledy na to, že po králi popu zde zůstanou jeho tři nevinné děti a stanou se tak sirotky.

Světe, ptám se Tě…víš, kdo je král popu MJJ? Kdo zaplní prázdný prostor po Michaelovi, který zde zůstal? Kdo zacelí ránu v srdcích jeho matky, dětí a fanoušků, která se nikdy nezahojí? Kdo nám bude skládat písně, které nazývám symfoniemi, pro jejich nadčasovost a geniální tvorbu? Kdo nás bude provázet tímto nenapodobitelným hlasem po celé dny a bude nám pomáhat, jako lékař lidských srdcí, jak v radosti, tak, když jsme smutní? Kdo bude neochvějně bojovat za práva všech dětí na světě? Kdo bude neustále poukazovat ve svých písních na životní prostředí, na nesmyslné drancování země skrze obrovské zisky? Kdo bude zpívat o nesmyslných válkách, vraždění a nenávisti jednotlivců a celých národů? Kdy přestanou útoky na jeho památku, scestné soudy a chtivost s touhou po nemalém majetku dědiců? Skončí tohle někdy?
Odpověz si sám, světe, otázek Ti mohu položit nekonečně mnoho…

Přála bych si, aby potomci krále popu mohli v klidu dostudovat, prožít kus svého dětství tak, jak děti mají na dětství nárok všude na světě. Aby jim už nebylo ubližováno a byli respektováni celým světem a hlavně médii.
Rovněž jim přeji mnoho síly, aby překonali tento zvláštní smutný den, kdy nás navždy nedobrovolně opustil náš milovaný král popu MJJ.
Nezapomeňme na jeho matku, která mu dala život a pro kterou tento datum 25. 6. 2009 je navždy vryt v jejím krvácejícím srdci a se kterým se nikdy nemůže jako matka vyrovnat.
Zapalme tedy svíci na počest nejkrásnějšího muže světa, nejlaskavějšího a nejvelkorysejšího humanitárního filantropa, na osobnost, která se rodí jednou za tisíciletí a novodobého génia a učitele národů. Ať jeho hudba nám neustále zní nejen dnes na jeho památku, ale i v našich myslích ji můžeme broukat při denních povinnostech běžného života.
Oslavujme jeho památku…tuto vzácnou bytost, chraňme a šiřme jeho učení mezi nejbližšími, rodinou, přáteli, známými… nedopusťme, aby se zapomnělo jeho ctěné jméno pro další generace světa.

Dovol mi, můj milovaný Michaeli, abych Ti poděkovala za všechny dary, které jsi mi předal, za Tvoji nekonečnou a bezpodmínečnou lásku, kterou jsi mi vložil navždy do mé mysli, duše a srdce a kterou se po zbytek života řídím a nemíním to nijak měnit. Tvé učení jsem pochopila do detailů, jsem Tvojí vzornou žačkou a Tvé jméno budu vždy uctívat víc, než sebe samu. Stále se míním od Tebe učit, protože se neustále o Tobě dozvídám něco nového a to jsou velmi drahé odkazy do konce mých dní.


Něco na sobotní večer :-)

13. června 2015 v 18:49 Videa, která stojí za to vidět! ♣
Krásné pokoukáníčko přeji


Náš velikán !♥

7. června 2015 v 19:18 ☺ Na VELIKOSTI záleží !☻
1.Krása, šarm, elegance ♥
2. Miku, jakou pohádku mi povíš dnes? Po té poslední jsem nemohla usnout a ty se mnou Líbající
3. Tak dámy, nasledujte mne... :-) už vidím, ten dav, Miku utíkej ... Smějící se
4. O čem asi sní? Nebo, co,/koho obdivuje.. aneb Michael na lovu !

Michael opět v akci :-)

2. června 2015 v 20:23 Videa, která stojí za to vidět! ♣
Ahoj moc vás zdravím, nějak nestíhám, ale vaše blogy čtu.. ♥ Už teď se těším na nějakou dovču a vyhlížím nějakou akční můzu, která by mi přinesla nápad, který bych mohla zpracovat, mějte prosím zatím trpělivost. ♥

Tady přináším video, asi ho znáte, ale ten blonďák, je evidentně z Mika a jeho základny tak trochu mimo Smějící se