Červen 2017

NOSTALGICKÁ VZPOMÍNKA NA...

25. června 2017 v 5:00 | Marta |  ♠ Příspěvky od Marty/Muscles..

...NEJKRÁSNĚJŠÍ DAR OD BOHA

Jaro se přehouplo do rovnodennosti a s ním už máme za sebou první letní den…člověk by se měl radovat z toužebně očekávaných dní plných slunce a tepla…
Jenže můj zrak spočine na kalendáři a vidí datum…
…den, který bych nejraději vymazala z kalendáře… 25. červen…
…den, kdy se před osmi lety svět na chvíli zastavil a slyšel tu zprávu, že Tvé šlechetné srdíčko nedobrovolně dotlouklo a Tvá překrásná duše odešla do nebe za Ježíšem…

Věřím, že Tě Boží syn přivítal s otevřenou náručí a spočinul jsi někde v jeho blízkosti, protože máte tolik společného…

Tak velmi se podobáte ve Vašich činech, které jste oba konali, kdy jste oba nezávisle na sobě a každý v jiné době, chodili po zemi a rozdávali moudrost, radost a lásku ze svých ušlechtilých srdcí. Stalo se několik pozitivních zázraků, jež jste oba činili, které nelze vysvětlit a je nutné jen věřit v sílu, která byla podtržena fenomenálními skutky.

Jako Tvoje fanynka, která si Tě nesmírně váží již celá desetiletí, nemohu dopustit, abych neposlouchala Tvoji hudbu, která působí jako zvonkohra na moji duši. Tvým všem písním už dlouhá léta říkám, že jsou to nádherné symfonie…je to andělská hudba proložená Tvojí nekonečnou láskou, kterou jsi do ní vkládal po celý čas, když jsi ji tvořil.
Na světě máme v hudebním dědictví mnoho velikánů, kteří se zapsali do podvědomí všech národů. Tvoje díla však jsou na předních místech mezi těmito legendami pro jejich výjimečnost a vzácné dědictví, které jsi zanechal celému světu.

Je úžasné, jaký jsi puntičkář ve své tvorbě, kolik záznamů, písní, videí a filmů jsi pro nás všechny vytvořil a my, díky jim, máme to štěstí Tě kdykoliv vidět a slyšet, když se nám zlíbí.

Jen málo lidí chápalo, když jsi zpíval ve svých písních a psal ve svých knihách a básních o neštěstích a tragédiích o zemi a mezi lidmi, co se dějí. Před vším jsi nás varoval a jen málokdo poslouchal do hloubky textu. Jsi úžasný prognostik, vše jsi věděl dopředu…to, co se odehrává ve světě…stačí si pustit Tvůj krátký film s písní Man in the mirror…trhá mi to srdce…

Přehrávám si Tvoji píseň Earth song…svírá se mi hrdlo, tlačí se mi slzy do očí…mnoho je bolesti, co se dnes děje na zemi…kdybys tu byl s námi, Tvé srdíčko by to moc bolelo a Tvé slzy by jistě nepřestaly téct…
Ptám se, proč nemůžeme po celém světě nahradit zbraně květinami a zlo láskou?
Proč se už lidé přestali objímat a vládne nenávist, zlo, zášť a války?
Proč a kam se ztratila láska, kterou jsi všem rozdával, kde ses jen objevil?
Vždyť Tvé nekonečné dary pro všechny nemocné děti a lidi v nesnázích Tě stály tolik peněz, ale Ty jsi nehleděl na hmotu, Ty jsi daroval vše z lásky…ze srdce…nic jsi neočekával a nestál jsi o publicitu…tolik charitativních darů jsi činil potají, aby to veřejnost nevěděla.
Bože, jsi anděl andělů…tečou mi slzy, jen když o tom píši a při vzpomínce na Tvá vřelá objetí a překrásné oči plné lásky, pokory a pochopení…

Myslím na Tvé děti, jak by to bylo krásné, kdybyste byli všichni spolu. Tolik to bolí, drahý Michaeli…
Kolik bolesti musely Tvé děti vytrpět po Tvém odchodu a není tomu konec…
…nikdy to nemůže skončit, protože jsi byl ten nejlepší otec, jakého si mohly Tvé děti přát. Škoda, že i já neměla takového otce, jako jsi Ty. Moc se bojím o Tvé děti, jako o své…tak veliké nekonečné city, které jsi vytvořil za ta léta v mém srdci svým konáním bezpodmínečné všeobjímající lásky, co jsi rozdával celému světu.

Vždy budu chránit Tvoji čestnou památku, Tvé milované děti a Tvoji paní matku proti všem nástrahám, co bude v mých silách. Jste překrásné bytosti, které jsou mojí rodinou. Nekonečná krása vdechnutá Tebou do Tvých všech děl ovlivnila moji lásku k Tobě navždy…Tvá nádherná aura, duše a srdce spojená s krásou andělské bytosti žije ve mně a nikdy tomu nebude jinak.
Ty jsi vždy žádal všechny lidi, aby se spojili, milovali se, ctili jeden druhého bez rozdílu vzdělání, věku, barvy pleti, vyznání, zda je někdo na vozíku nebo je-li zdráv…chtěl jsi vytvořit jednotu, sjednocení celých národů…u většiny národů se Ti to podařilo, dokázali jsme si vzít to "gró" z Tvých slov a uložili jsme si Tvůj odkaz do svých srdcí a chováme ho jako vzácnou relikvii…
Nedá se na Tebe zapomenout, píši Ti, jako bys tu byl s námi…víš, proč? Musím psát o Tobě v přítomném čase, protože jsi pro mě stále tu se mnou…mám Tě ve svém srdíčku zlatým písmem vyrytého…vždy budu obklopena Tvými fotografiemi, písněmi, knihami, básněmi…jsou to poklady, které mě naplňují láskou a krásnem, které si chci ponechat do konce svých dní…
Jsi ve mně…v každém atomu mé bytosti…zůstaneš tam navždy, protože s tak nádhernou andělskou bytostí, jako jsi Ty, Michaeli, je mi tak moc krásně…

Věřím, že nás budeš všechny chránit a řídit naše kroky po cestě lásky, pokory a něhy…
Posílám Ti do nebe miliony polibků a objímám Tě na vzdálenost, která nás dělí, ale věřím, že vše doputuje za Tebou a budeš cítit, jak moje láska k Tobě je nekonečná…

Děkuji Ti za vše, co jsi pro mě udělal, děkuji za dary, písně, za přátele, které jsi mi dal, za klíč ke dveřím, které se mi díky Tobě otevřely…je toho mnoho, co bych mohla napsat…ale napíši to těmito slovy: MILUJI TĚ NAVŽDY, DRAHÝ MICHAELI…
Děkuji Martě za krásný článek k Michaelovu výročí. Nelze s ním nic jiného, než souhlasit a přidat se ve svých myšlenkách a vzpomínkách, které jsou uloženy v mém/ v našich srdcích, tak intenzivně, že čas nerozhoduje, protože LÁSKA NEUMÍRÁ, NEMIZÍ, ALE TRVÁ!
Zuzy
Bláznivý fanoušek

11. června 2017 v 11:12 Videa, která stojí za to vidět! ♣
Kluk bláznivá! Ještě, že Michael byl tak duchapřítomný a držel ho, jinak mu mohl pěkně zavařit a nejen to, možná, ani někteří nepoznali, že to díky Mikovu zásahu opravdu nemělo být.