Červen 2018

Den, kdy jsi odešel

25. června 2018 v 6:00 | Zuzy |  Michaelova výročí: úmrtí, narozeniny
Neskutečné, jak ten čas letí, jen nevím, zda ono rčení, že čas léčí, hojí.. je pravdivé, ale řekla bych, že činí bolest snesitelnější.

Díky Vám, kteří jste v tento den zavítali a tento blog, který není aktivní, tak, jako dřív. Nicméně, stále tu je pro Vás a hlavně pro Michaela ♥ a bylo by neodpustitelné v tento den nevzpomenout na toho, kterému patří část našich srdcí.

Díky všem a hlavně Martě, za krásný článek, který najdete v samostatném článku pod tímto videem, které vše řekne za mě, za mnohé z nás.. ♥

Vaše Zuzy


POMYSLNÝ RÁJ NEBO OHNIVÉ PEKLO?

25. června 2018 v 5:55 | Marta |  ♠ Příspěvky od Marty/Muscles..
Když Bůh tvořil svět…faunu a floru… stvořil muže - homo sapiens - člověka myslícího jménem Adam. Dal mu do vínku spoustu dobrých vlastností, lidské krásy, zdatnosti a obratnosti, aby vše jednou mohl používat ve svém životě tak, aby obstál vždy na jedničku. Aby nebyl na tomto světě sám, stvořil mu ještě ženu jménem Eva. Dal jí fyzickou krásu, její tělo stvořil pro mateřství a oběma vdechl lidskou duši, aby vytvořili pár a rozmnožovali se a prosperovalo tak lidstvo samé. Měl to vše promyšlené do dokonalosti. Potud zmínka ze starých pověstí…

Jaká ale obrovská změna se stala s lidstvem od samého počátku života na zemi…?
Planeta země zažila po spoustu staletí nejen krvavé války, zabíjení, nenávist, zbytečné lidské oběti, ale jako v dávných dobách, tak i v současné době, čím dál víc roste honba za majetkem, pokladem, mamonem - říkejme tomu, jak chceme…čím dál víc sílí mezi národy a obyvatelstvem v různých zemích po světě mnoho nenávisti, zloby, zášti, vražd nevinných lidí a dětí, roste hladomor a chudoba…čím dál víc se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými lidmi…ale společnost s tím nic nedělá…bohatí chtějí víc na úkor chudých…nezajímá je, že pro jejich chamtivost se kácejí pralesy, ničí se plíce celé planety, zamořují se oceány, moře, řeky a potoky umělými plasty a všemi odpadky, pesticidy a vším, co lidé vyprodukují…že mizí nenávratně různé druhy zvířat na zemi…do oceánů vytéká ropa a ničí pobřežní ptactvo…že vodní zvířena polyká odpadky v mořích a oceánech do sebe a následkem toho hynou…že Arktida taje následkem globálního oteplování a jednou, až roztaje úplně, zvedne se nebezpečně hladina všech moří a oceánů a zmizí z povrchu země spousty měst a ostrovů, které jsou obydleny…že země puká a probouzejí se hromadně sopky, které po tisíciletí dřímali v klidu bez pohybu…
Proč se o tom zmiňuji? Vše se vším souvisí…

Dnes je památný den …25. červen 2018…den, kdy byl před devíti lety zavražděn král popu Michael Joseph Jackson …je to nejbolestnější den pro jeho tři děti…Prince I., Paris a Blanketa - Bigiho…a pro paní Katherine Jackson - jeho matku, která mu dala život a vychovala z něj toho nejúžasnějšího člověka a humanistu, hudebního génia a filantropa…nejlaskavějšího člověka s andělským srdcem plným bezpodmínečné lásky a skvělého otce jeho tří dětí.
Pro nás, jeho skálopevné fanoušky, je tento den velmi palčivý, bolestný a srdcervoucí, protože hudební scéna přišla o legendu a génia, který se rodí tak jednou za tisíc let.
Král popu - Michael Joseph Jackson byl právě ten, kdo neustále upozorňoval na svých koncertech a ve svých písních, básních a knihách na zvyšující se nebezpečí ničení planety země… ať se to týkalo fauny nebo flóry, zbytečných válečných konfliktů jen za honbou získání cizích majetků, nesmyslného vraždění lidí, prohlubující se chudobu na různých kontinentech planety…on sám procestoval osmkrát celý svět a mohl nejlépe porovnat rozdíly mezi jednotlivými národy, jak se kde žije a kde lidé strádají a kde si žijí na vysoké noze. Poukazoval na veškeré rozdíly životní úrovně a sám věnoval za celý svůj život skoro půl miliardy dolarů na humanitární pomoc…stále jde z jeho dědictví 20% na pomoc dětem celého světa…Michael měl neskutečně šlechetné srdce plné lásky a to mějme na paměti…
Proto ta mnou zmíněná souvislost s tímto hudebním umělcem, který se v showbusinesu pohyboval 45 let od svého raného dětství.
Samozřejmě, že za tu dobu nesmírně Michael zbohatnul a byl trnem v očích závistivcům a chtivcům, kteří si dělali zuby na jeho majetek. Těžko si dokážeme představit, jaké nesmírné tlaky byly vytvářeny na Michaela, jaká otřesná zvěrstva byla provedena za dobu jeho života na něm jen pro to, aby nejbližší spolupracovníci a lidé, kteří nesmírně zbohatli na Michaelově jménu a falešně se hřáli v jeho světle ramp, okradli tohoto umělce i za cenu, že ho zavraždí a zmocní se tak jeho majetku, který nenáležel jim, ale jeho dětem a jeho paní matce.